Uzdatnianie wody w basenie

Woda w basenie cyrkuluje w obiegu zamkniętym. Jest uzdatniana chemicznie i mechanicznie. Mechanicznie przepływając przez filtr w celu zatrzymania osadów i drobnych zanieczyszczeń oraz chemicznie przez dodawanie chemikaliów w celu zabicia glonów, bakterii i mikroorganizmów.

Woda dezynfekowana jest przy pomocy chloru i związków chloru. Pastylki chloru należy wkładać do chloratora bądź pływającej boi.. Chlor należy dodawać do wody w sposób ciągły. Wynika to z łączenia się chloru z zanieczyszczeniami w wodzie, a także zjawiska parowania chloru.

Po wypłukaniu przez wodę chloru z boi pływającej należy pojemnik uzupełnić. Jeżeli basen wyposażony jest w specjalne urządzenie dozujące chlor - chlorator wówczas uzupełnianie odbywa się znacznie rzadziej ok. raz na miesiąc. Chlorator należy uzupełniać wyłącznie dużymi pastylkami chlorowymi Chloru o przedłużonym działaniu..

 

UWAGA!Uzupełnianie chloru należy wykonywać bardzo ostrożnie chroniąc ręce /rękawiczki gumowe/, drogi oddechowe i oczy. Czynności tej nie mogą wykonywać osoby postronne, przypadkowe. Nie powinna ona być wykonywana w obecności dzieci.

 

Zużycie chloru zależy od powierzchni basenu, temperatury wody i intensywności korzystania z basenu. Stężenie chloru w wodzie należy kontrolować i utrzymywać na poziomie 1 - 1,5 ppm / w przybliżeniu miligramów chloru na litr wody/. Niższa zawartość chloru powoduje m.in. powstawanie związków o nazwie chloraminy, które nadają wodzie niemiły zapach i jednocześnie osłabiają działanie chloru.

Woda w basenie powinna mieć odczyn zasadowy o pH = 7,2 - 7,6. Unika się wtedy podrażnienia skóry, oczu, rdzewienia konstrukcji metalowych oraz nie osłabia się dezynfekującego działania chloru. W celu

 Utrzymania wartości pH w zadanych granicach stosowane są zestawy związków chemicznych podwyższające lub obniżające zasadowość wody.

 

Do chemicznego uzdatniania wody stosować należy odpowiednio:

Chlor uderzeniowy /podchloryn wapnia/ - granulat. Umożliwia szybkie wytwarzanie aktywnego chloru w celu zniszczenia flory biologicznej oraz rozkładu chloramin zawartych w wodzie.

Dawkowanie: 200 g na 10 m3 wody przy akcji uderzeniowej. Dzienna dawka 20 – 50 g na 10m3 wody.

Sposób użycia: rozpuścić w gorącej wodzie i dodawać powoli do wody w basenie przy dyszach napływowych w czasie pracy pompy i ustawienia głowicy filtra na RECIRCULATION.

Chlor o przedłużonym działaniu /90% preparat chlorowy/ - tabletki o masie 200 g. Umożliwia powolne wydzielanie chloru w celu podtrzymania stężenia chloru w wodzie.

Dawkowanie: jedna tabletka 200 g na 40 m3 wody, co 5-7 dni.

Sposób użycia: włożyć tabletki do chloratora /jeśli basen nie jest wyposażony w chlorator wówczas do boi pływającej/.

Multichlor /80% chloru ze stabilizatorem/ kwas trójchlorocyjanurowy – zawiera również środek przeciw glonom oraz środek wytrącający minerały z wody. Stosować tylko przy basenach z filtrem piaskowym.

Dawkowanie: 1-2 tabletki do koszyczka odpływu bocznego, co kilka dni.

Środek flokujący /siarczan glinu/ - - kryształki. Powoduje wytrącanie substancji mineralnych i soli metali zawartych w wodzie.

Dawkowanie: 400 g na 10 m3 wody.

Sposób użycia: rozpuścić w gorącej wodzie i dodawać powoli do wody w basenie przy dyszach napływowych w czasie pracy pompy i ustawienia głowicy filtra na RECIRCULATION.

Super Flock C /siarczan glinu/ - SASZETKI - Powoduje wytrącanie substancji mineralnych i soli metali zawartych w wodzie.

Dawkowanie: jedna saszetka do skimmera raz w tygodniu

Sposób użycia: środek tylko do filtrów piaskowych powoduje osadzanie się zanieczyszczeń w filtrze. Woda nabiera większą przejrzystość.

JOLLY gel – floculant w postaci żelu ( opakowanie 4szt.) Środek wytrącający substancje mineralne i sole metali. Stosować tylko dla filtrów piaskowych.

Dawkowanie: 1 żelek około raz na 3-4 tygodnie.

Sposób użycia: Żelek należy umieścić w koszyczku pompy. Dzięki temu będzie powoli rozpuszczał się. Jest szybszy w działaniu w porównaniu z siarczanem glinu lub płynnymi flokulantami.

Podwyższacz pH /węglan sodowy/ - proszek. Powoduje podwyższanie zbyt niskiej wartości współczynnika pH wody.

Dawkowanie: 100 g na 10 m3 wody do stabilizacji o 1/10 jednostkę pH..

Sposób użycia: rozpuścić w gorącej wodzie i dodawać powoli do wody w basenie przy dyszach napływowych w czasie pracy pompy i ustawienia głowicy filtra na RECIRCULATION.

Obniżacz pH / wodorosiarczan sodowy/ - proszek. Powoduje obniżanie zbyt wysokiej wartości współczynnika pH wody.

Dawkowanie: 100 g na 10 m3 wody do stabilizacji o 1/10 jednostkę pH..

Sposób użycia: rozpuścić w gorącej wodzie i dodawać powoli do wody w basenie przy dyszach napływowych w czasie pracy pompy i ustawienia głowicy filtra na RECIRCULATION.

Antyglon /chlorek benzolidenu/ – płyn. Zabija glony w wodzie basenowej. Również działanie zapobiegawcze przed rozrodem glonów w upalne dni.

Dawkowanie: 100- ml na 10m3 wody

Sposób użycia: preparat wlać bezpośrednio do basenu rozprowadzając równomiernie po powierzchni wody.

 

Podane dawkowanie jest przybliżone. Każda woda reaguje inaczej z chemikaliami uzdatniającymi wodę w basenie. Stąd też dawkowanie chemikaliów, co do ilości i częstości stosowania należy ustalić doświadczalnie.

 

UWAGA!środki chemiczne należy przechowywać w dobrze zamkniętych pojemnikach w miejscach niedostępnych dla osób nieprzeszkolonych i dzieci. 

Należy chronić oczy i układ oddechowy przed środkami chemicznymi. Konieczne jest przeczytanie i stosowanie się do sposobu użycia podanego na każdym opakowaniu chemii.
 

ŚRODKI CHEMICZNE NALEŻY MIESZAĆ TYLKO Z WODĄ WSYPUJĄC TYLKO JEDEN RODZAJ DANEGO ŚRODKA DO WODY.

Różne środki chemiczne wymieszane ze sobą mogą spowodować pożar, eksplozję i wydzielanie się trujących związków chemicznych.
 

OSTRZEŻENIE!!!

W stanie stężonym środki chemiczne do uzdatniania wody w basenie są niebezpieczne dla ludzi zwierząt i środowiska. Należy przechowywać je w suchym, chłodnym i wentylowanym miejscu w szczelnie zamkniętych pojemnikach. Chronić przed źródłami ciepła.

 

Miejsce przechowywania chemikaliów nie może być dostępne dla osób postronnych i dzieci.

Pojemniki po zużyciu zawartości należy kilkakrotnie przepłukać wodą i wyrzucić.

Pojemniki i mieszadła stosowane do rozpuszczania i mieszania chemikaliów nie mogą być używane do innych celów.

↲ powrót
baseny