Otwarcie basenu na sezon letni

Napełnianie niecki basenu można wykonać za pomocą węża ogrodowego podłączonego do instalacji wodnej. Nieckę basenu należy napełniać tak, aby poziom wody był w połowie lub nieco powyżej połowy wysokości otworu odpływu bocznego. Da nam to optymalne warunki dla pracy urządzeń filtrująco-pompujących. Jednak przy pierwszym napełnieniu woda winna sięgać krawędzi basenu i zakrywać skimmer.

Po napełnieniu basenu woda musi być uzdatniona chemicznie i osad, który powstanie na dnie najlepiej jest usunąć odkurzając basen na pozycji WASTE w głowicy. Nie zabrudzimy sobie w ten sposób filtra a nadmiar wody zostanie usunięty wraz z osadem dennym. W tym celu należy rozpuścić w oddzielnym pojemniku z ciepłą wodą około 200 gram granulatu chloru uderzeniowego /podchlorynu wapnia/ - Chlor Szok- na 10 m3 wody. Następnie dodawać powoli do wody w basenie przy napływach bocznych w czasie pracy pompy i ustawieniu głowicy filtra na RECIRCULATION. Ze względu na znajdujące się minerały w wodzie należy również dodać ŚRODEK FLOKUJĄCY -- GRANULAT, który nam je wytrąci na dno basenu.. Postępujemy podobnie jak w przypadku chloru jednak dawka proszku do rozpuszczenia to 400 gram na 10 m3 wody. Zalecany jest również środek przeciwko glonom -- ANTGLON. Pompy powinny pracować około 1 godziny. Następuje wtedy wymieszanie chemikaliów z wodą i powstawanie aktywnego chloru w celu zniszczenia flory biologicznej zawartej w wodzie. Po wyłączeniu pompy należy odczekać kilka dni, aż nastąpi wytrącenie osadu na dnie basenu. Osad ten należy zebrać odkurzaczem i włączyć pompę w pozycji włącznika 1 -- praca ręczna. Pierwsze odkurzanie robimy na pozycji WASTE. Później dokańczamy na pozycji FILTR.

 

UWAGA! Napełnianie basenu wodą może odbywać się tylko w czasie, gdy nie pracują pompy. Chlor do wody można dodawać jedynie po całkowitym rozpuszczeniu w wodzie. Dodanie chloru nierozpuszczonego spowoduje opadnięcie granulek na dno basenu i miejscowe odbarwienie folii.

↲ powrót
baseny