BASENY KĄPIELOWE

Basen może być wykonany w wielu technologiach jednak wszystkie mają wspólną cechę –  musi być szczelny. Wyróżniamy trzy grupy niecek basenowych. Pierwsze to lekkie konstrukcje osadzone w gruncie na podsypce żwirowej lub na płycie betonowej. Konstrukcja może być wykonana  z drewna impregnowanego ciśnieniowo, blach gorąco galwanizowanych bądź paneli z tworzyw sztucznych. Szczelność nadaje folia basenowa z PVC, zwana linerem. Podobnym rozwiązaniem jest wykonanie niecki „cięższej” z bloczków betonowych lub żelbetu. Uszczelnieniem niecki jest również liner. Kolejną grupą są  baseny żelbetowe wyłożone płytkami lub mozaiką. Tego rodzaju technologię stosujemy przy budowie basenów krytych. Nie sprawdza się ona w naszym klimacie na zewnątrz. Duże różnice temperatur i opady atmosferyczne prowadzą do mikro pęknięć niecki i warstw uszczelniających, co powoduje powstanie przecieków, których zlokalizowanie i naprawa jest bardzo trudna.

Trzecia grupa to gotowe niecki wykonane  z żywic poliestrowych ( rozwiązanie najtańsze jednak nietrwałe i bardzo drogie w renowacji ), bądź z kompozytów – wielu warstw tworzyw sztucznych kolejno nakładanych na siebie. Poniżej rozwiązania proponowane przez naszą firmę..

baseny